Wijkraad Slachthuisbuurt

Wie zijn wij Lopende projecten

Wijkraad Slachthuisbuurt

Wie zijn wij Lopende projecten

Voor een betere buurt

Door onze buurtbewoners te informeren over algemene zaken in de buurt, te fungeren als aanspreekpunt tussen buurtbewoners en gemeente (en gemeentelijke instanties) en het organiseren van tal van activiteiten hopen wij als wijkraad een bijdrage te leveren aan een prettige woon- en leefomgeving in de Slachthuisbuurt!

We doen het samen

De wijkraad bestaat momenteel uit een kleine groep enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ook iets bijdragen aan (de toekomst van) onze wijk. Kom dan eens langs op een openbare vergadering of een koffie inloopspreekuur (iedere dinsdagochtend bij buurtcentrum de hameling)!

Vergaderingen wijkraad

Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid: een markante stadsentree

Het gebied waar de Schipholweg en Europaweg samenkomen, groeit de komende jaren uit tot een vitaal en stedelijk knooppunt. Op drie locaties komen appartementengebouwen, groen en voorzieningen als winkels en horeca. Een nieuw mobiliteitshub zorgt straks voor snelle busverbindingen tussen de Slachthuisbuurt en Schalkwijk met de binnenstad, Schiphol en Amsterdam. Zo verandert dit gebied vlak bij het Spaarne tot een markante entree naar de stad, en een aantrekkelijke stadswijk waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven.

Meer weten?