Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad.’ Van de partijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij is alweer enige tijd openbaar. Het stuk is te vinden via de gemeentewebsite: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf

Een belangrijk punt voor onze wijk is het invoeren van parkeervergunningen. De coalitie formuleert het als volgt:

Door de grote hoeveelheid auto’s staat in veel wijken de leefbaarheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid onder druk. Dit betekent dat wij in wijken waar de parkeerdruk 85 procent of hoger is deze zaken aanpakken door invoering van gereguleerd parkeren in logisch begrensde gebieden, met na invoering daarvan een vergunningenplafond. Dit komt in hoofdlijnen neer op het verdubbelen van het gereguleerd gebied. We doen dit in twee etappes, in 2023 en 2024. Aansluitend op onze huidige systematiek werken we een zogenaamd ringenstelsel uit met drie tarieven, waarbij het vergunningtarief lager is verder van het centrum af.’

Wij begrijpen dat hier vragen over zullen zijn, maar hoe deze plannen worden uitgewerkt is nog niet duidelijk en de uitwerking ervan zal pas het komende halfjaar vorm krijgen.