Belangrijke telefoonnummers

Politie 0900-8844
Politie spoed 112
Handhaving 023-5114950
Meld Misdaad anoniem 0800-7000
Gemeente Haarlem 14023
Spaarnelanden (grof vuil) 023-7517200
Sociaal Wijkteam 1 023-5430993
Kindertelefoon (gratis) 0800-0432
Centrum jeugd en gezin 088-9959595
Reinaldahuis 023-5434000
Anti discriminatiebureau 023-5315842

Meldpunt huiselijk geweld 023-5472999
Taalpraktijk juf Maria 06-42331383
Dierenambulance 023-5334323
Dierenbescherming 023-5491400
Speeltuin kindervreugd 023-5350355
IJmere 088-0008900
Pre Wonen 088-7700000
Elan 023-5159859
Rebup info@rebup.nl
Wijkraad Slachthuisbuurt 06-47291674