Buurtbewoners in gesprek over hondenlosloopplaats

De wijkraad heeft een vraag gekregen of het omheinde grasveld in de Godfried van Bouillonstraat gebruikt mag worden als hondenlosloopplaats. Wanneer bewoners/hondeneigenaren uit de buurt een honden-losloopplaats willen op deze (of andere plek) dan vraagt de gemeente Haarlem om draagvlak in de buurt aan te tonen (van de omwonenden). Via de link https://kaart.haarlem.nl/app/map/57 kun je de losloopgebieden terugvinden. Met bruine kleur is aangegeven waar het toegestaan is om honden los te laten lopen. Het omheinde deel valt hier niet in. De wijkraad wil graag met de buurtbewoners in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden tijdens de openbare vergadering op 13 april 2022.

Stel je vraag tijdens een vergadering of inloopspreekuur
Naast deze website kunt u ook op de hoogte blijven van zaken die spelen in de buurt door deel te nemen aan de openbare vergaderingen (zie hier alle vergaderdata in 2022) of u kunt langs lopen bij het inloopspreekuur dat iedere dinsdagochtend plaatsvindt van 10:00 - 11:00 uu rin Buurtcentrum de Hamelink. Naast de wijkraad zijn hier ook verschillende woningbouwcoöperaties, het sociaal wijkteam, handhaving en de wijkagent aanwezig.