In de afgelopen periode heeft de wijkraad zowel een klacht als een oproep ontvangen over het gebruik van het omheinde grasveld aan de Godfried van Bouillonstraat voor het uitlaten van honden. We hebben een uitvraag gedaan bij de gemeente wat de exacte bestemming van dit terrein is en wat de (eventuele) opties zijn om de huidige situatie te wijzigen.

In onderstaand kaartje is met bruine kleur aangegeven waar het is toegestaan om honden los te laten lopen. Het omheinde deel valt hier niet in. 

Hondenlosloopgebied betekent – wellicht ten overvloede – ook dat de uitwerpselen moeten worden opgeruimd. Via deze link https://kaart.haarlem.nl/app/map/57 kun je o.a. de losloopgebieden in Haarlem terugvinden.

Wanneer bewoners/hondeneigenaren uit de buurt een hondenlosloopplaats willen op deze of een andere plek vraagt de gemeente om draagvlak in de buurt aan te tonen (van de omwonenden). Alleen dan kan dit in overweging worden genomen.