Nieuws uit de buurt

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de Slachthuisbuurt. Heb je zelf ook nieuws uit de buurt, zoals activiteiten, projecten of andere benoemenswaardigheden die we kunnen delen op deze pagina of in de wijkkrant? Neem dan contact met ons op!

Op vrijdag 25 en woensdag 30 november organiseert gemeente Haarlem twee informatiemarkten in het winkelcentrum van Schalkwijk over de ontwikkelingen aan en om de Europaweg, waaronder Centrum Schalkwijk, Schalkwijk-Midden en Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 14.00 uur een stadsbrede tegelwipactie plaats. Haarlem doet mee aan het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. Met deze actie kan jij tegels gratis vervangen voor plantjes, om een geveltuintje te realiseren. Doe je ook mee?

Er vindt binnenkort een stadswandeling plaats met de wijkraad en de directeur Fysiek domein/ gebiedsdirecteur Oost Jaap Meindersma en hoogstwaarschijnlijk ook de nieuwe stadsdeelwethouder Bas van Leeuwen. Het is een laagdrempelig gesprek waarbij we belangrijke zaken voor de buurt aan de gemeente kunnen voorleggen.

Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad.’ Van de partijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij is alweer enige tijd openbaar. Een belangrijk punt voor onze wijk is het invoeren van parkeervergunningen. Lees verder voor meer info.

Naar aanleiding van een goede discussie tijdens een van de open wijkraadbijeenkomsten over de hondenlosloopplaats is afgesproken om in klein comité de situatie ter plaatse te bekijken middels een rondwandeling in het Oosterpark op woensdagavond 29 juni jl. Lees verder voor een update over het losloopgebied.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in onze stad via de nieuwsbrief van de Gemeente Haarlem. Via de gemeentesite is het ook mogelijk om je te abonneren op alle informatie in de eigen buurt, zoals aanvragen voor uitbouwen, plannen voor het plaatsen van containers, etc.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de wijkraadvergadering op woensdagavond 13 april 2022 in Buurtcentrum de Hamelink, waar we in gesprek gaan over zaken die spelen in de wijk. Heeft u een vraag, idee of opmerking? Kom gerust langs en leer de wijkraad en andere buurtbewoners kennen. Lees verder voor de agendapunten van deze keer.

Niemand in Haarlem mag (te lang) verstoken blijven van goede zorg terwijl die wél voorhanden is. Daarom roept het Netwerk Kwetsbare Ouderen (NKO) iedere betrokken Haarlemmer op om deel te nemen aan een van de vele informatiebijeenkomsten: ‘Vroegsignalering kwetsbare ouderen’. Zodat kwetsbare ouderen die ondersteuning nodig hebben, deze ook daadwerkelijk krijgen.

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben is Elan Wonen afgelopen weken begonnen met de bouw van een nieuwe reeks woningen aan de J.J. Hamelinkstraat/ Schipholweg. Tijdens de wijkraadsvergadering op 13 april hebben we Elan Wonen uitgenodigd om hier extra tekst en uitleg over te geven en eventuele vragen van buurtbewoners te beantwoorden.

Er zijn in de afgelopen periode meerdere vragen bij de wijkraad binnen gekomen over de hondenlosloopgebieden in de Slachthuisbuurt. Wij hebben hier navraag over gedaan bij de Gemeente Haarlem. Tijdens de komende wijkraadvergadering op 13 april 2022 willen we hier graag met buurtbewoners over in gesprek. Kom dus gerust langs!

Hoe staat het met de zeggenschap en invloed van de Haarlemmer? Wijkraden zijn lang niet meer zo zichtbaar als in het begin, ruim 50 jaar geleden. Marilou den Outer schreef een serie van artikelen over wijkraden en inspraak in Haarlem voor het Haarlems Weekblad.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Breng je stem uit op 14, 15 of 16 maart om te laten zien dat je betrokken bent bij jouw omgeving. De wijkraad van de Slachthuisbuurt wil iedereen oproepen om te gaan stemmen! Samen werken we aan een mooie, veilige en prettige buurt.