Lopende projecten

De Slachthuisbuurt gaat flink op de schop. De komende jaren worden er ruim 1700 nieuwe woningen en een nieuw verkeersknooppunt gerealiseerd. 

Rondom het kruispunt Europaweg-Schipholweg spelen de volgende ontwikkelingen:

 • OV Hub Haarlem Nieuw Zuid
  Tussen de Buitenrustbruggen en ongeveer het tankstation aan de Schipholweg ontwikkelt de gemeente samen met de provincie Noord Holland een busstation. Daarvoor zijn op dit moment nog twee varianten in de lucht. Namelijk een busstation aan de noordzijde van de Schipholweg (vlak voor het gebouw Schipholweg 1) of midden op de Schipholweg (ongeveer ter hoogte van de splitsing Schipholweg/Europaweg). In dat laatste geval komt er een korte tunnel onder het busstation voor het autoverkeer. De bedoeling is om voor de zomervakantie een onderbouwde keuze voor te leggen aan de gemeenteraad (commissie Ontwikkeling 19 mei of 9 juni). Voor dit project is de gemeente afhankelijk van co-financiering door de provincie en het Rijk. Als een keuze voor een van beide varianten gemaakt is en er is zicht op financiering, dan zal een programma van eisen worden gemaakt en daarna een ontwerp, inclusief bijbehorende participatie. Meer informatie vind je hier: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Schalkwijk - Gemeente Haarlem
 • Herinrichting Europaweg
  Het zuidelijk deel van de Europaweg is enkele jaren geleden al heringericht. De bedoeling is het noordelijk deel ook opnieuw in te richten. Door minder rijbanen wordt de weg smaller en tegelijk moet de doorstroomfunctie voor auto’s en openbaar vervoer in tact blijven en de weg moet -uiteraard- goed aansluiten op de te ontwikkelen OV hub. Er wordt momenteel door de gemeente gewerkt aan een startnotitie. De herinrichting is opgenomen in de vastgestelde ontwikkelvisie Europawegzone. Er is nog geen projectwebsite.
 • Herontwikkeling 3 gebouwen
  Zie: Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid - Gemeente Haarlem
  • Schipholweg 1 en J.J. Hamelinkstraat
   Dit is een particulier initiatief van O.C. Spaarne V.O.F. (Groenewoud projecten en HBB). Zij zullen het bestaande kantoorpand slopen. Daarvoor in de plaats komt een woontoren van 25 lagen hoog met op de onderste lagen kantoren, voorzieningen. De boven-benedenwoningen aan de Hamelinkstraat worden vervangen door een appartementencomplex van 5 tot 6 lagen hoog. Afnemer van deze sociale huurwoningen is Elan Wonen. O.C. Spaarne V.O.F. zal de Hamelinkstraat volledig opnieuw inrichten. De bijeenkomst op 1 februari was bedoeld om een aantal bewoners van de Gouwstraat te informeren over de gevolgen van de nieuwbouw aan de Hamelinkstraat en Schipholweg op de bezonning van hun huis en tuin.
  • Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100
   Beide bestaande kantoorpanden worden gesloopt en er komt nieuwbouw met voornamelijk woningen voor in de plaats, waarvan een groot deel kleine en betaalbare woningen, bestemd voor starters. Op de begane grond van beide gebouwen komen kantoorruimte, winkels, horeca en overige voorzieningen. Het gaat om twee particuliere initiatieven op eigen terrein. De ontwikkelaars zijn Schonenvaert B.V./New Cheese Development en Greystar/Being Development.
   De ontwikkelingen zijn opgenomen in de vastgestelde ontwikkelvisie Europawegzone.
  • Voor alle drie de vastgoedontwikkelingen geldt dat de nieuwbouw aan de kant van de Schipholweg (voor het overgrote deel) op de erfgrens wordt gebouwd. De ruimte tussen de gebouwen is eigendom van en wordt heringericht door de gemeente, als onderdeel van het project OV Hub. Voor het gebied is een SPvE vastgesteld door de gemeente.
 • Gebiedsconcept
  Het Gebiedsconcept geeft richting aan de programmatische ontwikkeling van het OV-knooppunt en het gebied eromheen. Meer specifiek biedt het Gebiedsconcept kwalitatieve kaders voor het niet-wonen programma van de nieuwbouw Schipholweg 1, Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100. We willen dat de verschillende functies in de drie gebouwen elkaar versterken en niet elkaar (of winkelcentrum Schalkwijk) beconcurreren. Het gebiedsconcept bestaat feitelijk uit een ambitiedocument en gebiedsconvenant waaraan de gemeente al enkele maanden samen met de bovengenoemde drie initiatiefnemers in het gebied aan werkt. In het gebiedsconvenant staan werk- en procesafspraken en gedeelde ambities waar de ondertekenaars van het convenant zich aan zullen houden. Ook Sport Support, als vertegenwoordiger van belangen sportverenigingen, en Van der Valk Hotel Haarlem, als eigenaar en investeerder in het gebied, wordt gevraagd het convenant te ondertekenen.