Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn volop bezig om jouw aandacht te vragen in de hoop dat je op deze partij stemt. Namens de wijkraad van de Slachthuisbuurt willen wij jullie vragen om eens te kijken welke partij het dichtst bij je eigen belangen en dat van de medemens staat. Breng je stem uit om te laten zien dat je betrokken bent bij jouw omgeving. 

Stemhulp

Mocht je meer inzicht willen krijgen in partijstandpunten? Dan kun u de stemhulp MijnStem gebruiken. In de stemhulp staan 27 stellingen over de Haarlemse thema's.
De 18 lokale partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben allemaal meegewerkt aan MijnStem.

Stemlocaties

Er zijn meer dan genoeg stemlokalen in de Slachthuisbuurt. Via deze link vind je de dichtstbijzijnde locaties. Wij geven als wijkraad geen stemadvies maar vragen u vriendelijk: ga stemmen! 

Standpunt van partijen omtrent Domusplus 
In dit overzicht
vind je alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen  deelnemen en hun standpunt omtrent Domus Plus. Vanuit de wijkraad Parkwijk, Zuiderpolder en Penningsveer hebben we het verzoek gekregen om het vele werk dat zij hebben verzet om dit overzicht op te stellen met jullie, de bewoners van de Slachthuisbuurt, te delen.

Zoals hierboven al vermeld willen wij als wijkraad van de Slachthuisbuurt iedereen oproepen om te gaan stemmen, maar nadrukkelijk geen stemadvies geven. Alle informatie over de verkiezingen in Haarlem vind je op deze pagina.