Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 14.00 uur voor de tweede keer dit jaar een stadsbrede tegelwipactie plaats. Haarlem doet namelijk mee met het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. Bij het buurtcentrum de Hamelink en wijkcentrum Alleman is het mogelijk om tegels en zand in te leveren. In ruil voor uw tegels krijgt u maximaal 3 plantjes per huishouden. Ook is het mogelijk om gratis een aanhanger te lenen om spullen bij het milieuplein te brengen. Kijk hiervoor in de bijgevoegde nieuwsbrief.

Voorafgaand aan en tijdens de tegelwipactie op 10 september, zijn er activiteiten in de stad rond het thema vergroening. Onder andere op woensdag 31 augustus is er een lezing over wijk- en gevelvergroening door landschapsarchitect Bieke van Hees. Buurthuis De Hamelink, Noormannenstraat 1, start 19:30. Deze lezing is vrij toegankelijk.