Naar aanleiding van een goede discussie tijdens een van de open wijkraadbijeenkomsten over de hondenlosloopplaats is afgesproken om in klein comité de situatie ter plaatse te bekijken middels een rondwandeling in het Oosterpark op woensdagavond 29 juni jl. Het groepje zou op papier bestaan uit enkele bewoners, wijkraad afvaardiging, gemeente en buurtregisseur. Dat het leeft in de buurt is snel duidelijk als er niet de afgesproken 8 mensen maar een veel grotere groep zich heeft verzameld. Ook de wijkagent(en) zijn aanwezig. Er is duidelijk grote betrokkenheid.

De vraag is hoe kunnen we hondenbezitters de ruimte geven om veilig en plezierig de viervoeter met en/of zonder aanlijnen uit te laten. Aan de andere kant zijn er bewoners die graag een meer en veiligere, schone ruimte willen hebben voor de kinderen. Rosa Kant van de gemeente komt met wat ideeën, de bewoners gaan hierop in. Er worden heen en weer suggesties gedaan voor een oplossing. Wat opvalt is dat er niet figuurlijk met 'stront' gegooid wordt. De wijkregisseur opperde het idee om het hekwerk op een gedeelte van het park weg te halen en dan een gedeelte van het park volledig met hekwerk te omheinen en dat dan als hondenlosloopplaats aanwijzen. Dat vonden de bewoners (voor- en tegenstanders) die er bij waren allemaal (op een enkel persoon na) een goed idee. De gemeente zoekt uit wat wel of niet kan en er is al een offerte aangevraagd om het hek te verplaatsen.

Er kwamen nog wat andere zaken ter sprake waaronder het scooteren en fietsen over het pad langs de losloopplaats. De Wijkraad is zich zeer bewust van de situatie en wil niets liever dan samen met de betrokken bewoners een passende oplossing vinden. Dank jullie wel voor de opbouwende manier waarop we met elkaar gesproken hebben. Voor ons staat vast dat we allemaal van onze mooie buurt houden.

Het was een prettige openlucht bijeenkomst in het hart van de wijk. Rosa gaat terug naar de gemeentelijke bureaus om te kijken wat wettelijk mogelijk is. Er is nog geen besluit genomen, er is vooral naar elkaar geluisterd. De gemeente komt binnenkort met een uitnodiging om de opties te bespreken.