Er vindt binnenkort een stadswandeling plaats met de wijkraad en de directeur Fysiek domein/ gebiedsdirecteur Oost Jaap Meindersma en hoogstwaarschijnlijk ook de nieuwe stadsdeelwethouder Bas van Leeuwen. Het is een laagdrempelig gesprek waarbij we belangrijke zaken voor de buurt aan de gemeente kunnen voorleggen.

Als wijkraad willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze wijk zo goed mogelijk te presenteren. Hierbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Dus zijn er nog zaken die de wijkraad met de gebiedsdirecteur en stadsdeelwethouder echt moeten weten, laat het ons weten!